H3107142128
K0108152229
Sz0209162330
Cs0310172401
P0411182502
Sz0512192603
V0613202704

RedSnake naplója.
Mottó: A tündérmeséknek csak egy nagy bajuk van, hogy kurvára nem igazak.

2064/05/21

Pink Floyd: Back to Life. Azt hiszem, nekem írták.

2013/05/09

Message in the bottle...

 

I murmured a vow of silence and now
I don't even hear when I think aloud
Extinguished by light I turn on the night
Wear its darkness with an empty smile

A némaság esküjét mormoltam és már
nem hallom, ha hangosan gondolkodom
A fények kialudtak, az éjt felkapcsolom,
És sötétségét üres mosollyal hordom

Look at him now
He's paler somehow
But he's coming round
He's starting to choke
It's been so long since he spoke
Well he can have the words right from my mouth

Nézzetek rá,
Kicsit sápadt talán,
de már jobban van.
Mintha fojtogatná valami,
Hiszen olyan régen nem szólt,
De már ismeri a szavakat, amiket én mondok ki


And with these words I can see
Clear through the clouds that covered me
Just give it time then speak my name
Now we can hear ourselves again

Ezekkel a szavakkal már tisztán átlátok
a felhők között, amik eltakartak,
Csak adj egy kis időt és mondd ki a nevem,
és akkor meghalljuk egymást újra

 

(parts from Pink Floyd: Wearing the inside out)

 

http://www.sarok.org/users/redsnake/m_277465/

2013/03/27

Időjárás

 
Milyen gyönyörű telünk van idén tavasszal!
 
 

2013/03/19

Fontos

"D'you know in 900 years of time and space I've never met anyone who wasn't important."

 

"Tudod, 900 év alatt időben és térben soha nem találkoztam senkivel, aki ne lett volna fontos."

 

(by Doctor)

 

Kulcsszavak: tapasz

2013/03/13

Kedvem lenne....

Kedvem lenne most szép csendest felállni, lágy léptekkel az ajtóhoz suhanni, révült mosollyal az arcomon megfogni a kilincset, és halkan behúzni magam után az ajtót.

Nem érdekelne, hogy mi maradt odabenn: káosz, nyüzsgés, zajok - hadd egyék egymást, zabálják fel utolsó morzsáig önmagukat... csak haladnék, kimérten és eltökélten kifelé.

Ki ebből a világból.

A Szaturnusznál már talán lassan meg is pihennék. Lecsüccsennék a legszélső gyűrűjére, és lógáznám a lábamat, és csak lassan néznék körül (mert neeem, nem vágtáznának a gyűrűk, hanem csak olyan kellemesen hömpölyögnének): egyenként számolgatnám meg a csillagokat, a távoli galaxisokba fekete lyukat fújnék, és gomolygó ködüket az ujjaim köré csavargatnám.

Az ezüst zsinórt Dél Keresztje vágná le rólam, spirálgalaxisok karjának ölelésében forognék a pulzárok ütemére, a Magellán felhőiben bújócskáznék fehér törpékkel és vörös óriásokkal, és távoli kvazárokban ragyognék tovább...

Kulcsszavak: kedvemlenne

2013/01/29

Nazareth: Freewheeler

 

I'm a freewheeler, an underground dealer
The kind of guy you never get to know
So you can quit thinking about stoppin' my drinkin'
You know I'll go the road I choose to go

 

No-one's ever going to re-arrange me
No-one's ever going to try to change me
You know I'll go the road I choose to go
 
I'm a freewheeler, living undercover
When things get hot I have to move out fast
When they know I'm lyin', the women come cryin'
But still I go the road I choose to go

No-one's ever going to re-arrange me
No-one's ever going to try to change me
You know I'll go the road I choose to go

I'm doin' fine, takin' my time
I don't want to settle down
No,no,no

 

 

Szabadon élek, egy földalatti dealer

olyan, akit ne akarj ismerni

úgyhogy állj le végre, hogy ne igyak többet,

tudod, azt az utat járom, ami nekem tetszik

 

engem senki ne akarjon megszervezni

rajtam senki ne akarjon változtatni

mert akkor is én választom az utam

 
 

Szabad madár vagyok, életem a titkom,

ha a helyzet forró lesz, gyorsan lelépek

a nők sírnak ha rájönnek, hazudtam,

de akkor is én választom az utam

 

engem senki ne akarjon megszervezni

rajtam senki ne akarjon változtatni

mert akkor is én választom az utam

 

nagyon jól vagyok,

az élet jó nagyon,

rendes lenni sem akarok,

nem, nem, NEM!

 

2012/11/16

Memo

 Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik egymástól. A távolság miatt kiabálniuk kell ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság.
Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan beszélnek, mert a szívük nagyon közel áll egymáshoz, nincs köztük távolság. Amikor még jobban szeretik egymást, annyira egy helyen van a szívük, hogy már halkan sem kell megszólalniuk, megértik egymást már abból is, hogy csak egymásra néznek. Ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szeretet van.

Kulcsszavak: tapasz

2012/09/18

A rohanás

'Hai egy meséről - bővebben

 

 

Már idejét sem tudta, mióta rohan így, fékeveszetten, cél és álmok nélkül.

Csupasz erdőkön futott keresztül. A fák megmaradt nedveit rájuk kérgesedett paraziták szívták, hegyes tüskék sértették fel a bőrét, de csak vágtatott tovább.

Meddővé száradt patakmedreken ugratott át, és iszaposra szikkadt folyómedreken bukdácsolt keresztül, hogy a túlparton tovább űzze, húzza, kényszerítse magát. Rétek helyett éles sziklákon taposott fürge lábaival, vagy gyűrött, kopogósra aszalódott földeken. A szürke felhők halovány napsugarat sem engedtek át feléje, és nyomában apró örvények kavarogtak a szúrós hamuillatban.

 

Menekült talán, vagy csak megszokta a rohanást, már maga sem tudta; megállni mégsem volt képes. Ha megbotlott, azonnal újra talpra rángatta magát. Még. Rohanni. Futni. Szaladni.

Tenni.

 

Kecses testén habozva ütött ki a sós veríték, szájából sűrű fellegekben áradt a pára, és elkeveredett a köddel, ami körülvette. Inai egyre csak feszültek, űzték tovább, tovább az ismeretlen cél vagy vég felé.

Talán csak órák teltek el, vagy hónapok, évek röppentek közben tova, nem tudta. Csak a vágta maradt. Az izmok állandó, ugrásra feszülő mozdulata. Az egyre fájóbbá váló lélegzetvétel a vörösszürkén remegő levegőből. A sós veríték a szája sarkában. Meg az a csípő, égető érzés a szemében. Nem tudta, de nem is érdekelte már, hogy a levegőtől, vagy a könnyei váltak maró savvá.

 

Aztán, amikor sem mocsár, sem kő nem állta útját, ott, egy sima, porlepte fennsíkon megállt. Reszkető lábai pár pillanatig még megtartották: körbejáratta tekintetét a sivár, vigasztalan vidéken, a látóhatár pereméig, aztán megadta magát a sorsnak, és összeesett. Lábai úgy csuklottak ki alóla, mint rongydarabok, teste tehetetlenül terült el az aszott földön. Már nem mozdult. Nem volt miért.

Lélegzete egyre lassult, ahogy csodaszép, forró szíve az utolsókat dobogta. Csak a verítéke csorgott még a bőrén, apró, kesernyés patakokban keresve utat magának lefelé, és a könnyei, amik lehunyt szemei alól ki tudja, milyen kiapadt forrásból fakadhattak.

A vörös nap ráejtett még pár rideg búcsúsugarat, mielőtt elbujdokolt volna a távoli sziklák mögé.

 

Nem látta meg a másnap hajnal üdítő, halványsárga pírját. Nem látta a reményt a fényben, nem érezte a simogató melegséget sem.

És nem látta a teste nedveitől erőre kapó pici magoncokat sem, amelyek bizakodva nyújtóztatták magukat az új fény felé, egy almaillatú, friss patakcsobogással és a fű zöld ringásával suttogó új világ reményében.

Nem tudta, hogy utolsó leheletével életet fakasztott.

Kulcsszavak: csend firka mese

2012/09/03

'Hai - egy meséről

 

űzött vad vágtáz

perzselt pusztaságon... csak

emlék a patak

 

íze, mezők bársonya,

könnye holt hamura hull.

 

Kulcsszavak: hai

2012/08/19

Nazareth: Loved and lost

 

Bad luck is doggin' me around
Bad luck is doggin' me around
And I can't change my ways
Because I've been made second grade

Körülvesz a balszerencse

Körülvesz a balszerencse

Meg sem tudom változtatni a sorsomat,

Mert másodosztályúnak gyártottak

REF: And it's better to have loved
Loved and lost
Yes it's better to have loved
Loved and lost
It's better to have loved and lost
Than never to have loved at all.

Refrén:        Jobb, ha szeretnek,

Szeretek és vesztek,

Igen, jobb, ha szeretnek,

Szeretek és veszítek,

Még mindig jobb, ha szeretnek és elveszítem,

Mint ha egyáltalán sohasem szeretnének.No love, has come to me and stayed
No love, has come to me and stayed
But I can't win this race
But to try to run ain't no disgrace

Szerelem nem jött még úgy, hogy maradjon

Szerelem nem jött még úgy, hogy megmaradjon

De nem tudom megnyerni ezt a versenyt,

De hogy legalább próbáljam, az nem szégyen.

 

Losin' hands, have always been my deal
Losin' hands, have always been my deal
Never have drawn, drawn the ace
But when trouble came
I always looked it in the face.

Vesztes kezem volt mindig az én üzletem

A vesztes kezem volt mindig az üzletem

Soha nem húzott Ászt, sohasem

De amikor a Gond érkezett,

Mindig szembenéztem vele.


redsnake

< <


©2009 Sarok.org

Search marketing