H260310172431
K270411182501
Sz280512192602
Cs290613202703
P300714212804
Sz010815222905
V020916233006

nyelvtan naplója

orosz oroszovics oroszov

2009-09-13 00:50:45, ecs irta nyelvtan naplójába
andrej andrejevics andrejev
törölköző törölközövics törölközöv
tetü tetüvics tetev
légy legyevics legyev
pondró pondrovics pondrov
patkány patkanyovics patkanyov
egér egrevics egerev
cica cicovics cicov
kutya kutyovics kutyov
medve medvegyics medvejev
kéz kezevics kezev
punci puncovics puncov
fütyi fütyövics fütyöv
viktor viktorovics viktorov
ványadt ványadtovics vinyovangol angolovics angolov
leszar leszarovics leszarov

Mondj már valamit, Anonim!

Neved:
  Web:

nyelvtan©2009 Sarok.org

Search marketing