H3006132027
K3107142128
Sz0108152229
Cs0209162330
P0310172401
Sz0411182502
V0512192603

nyelvtan naplója

orosz oroszovics oroszov

2009-09-13 00:50:45, ecs irta nyelvtan naplójába
andrej andrejevics andrejev
törölköző törölközövics törölközöv
tetü tetüvics tetev
légy legyevics legyev
pondró pondrovics pondrov
patkány patkanyovics patkanyov
egér egrevics egerev
cica cicovics cicov
kutya kutyovics kutyov
medve medvegyics medvejev
kéz kezevics kezev
punci puncovics puncov
fütyi fütyövics fütyöv
viktor viktorovics viktorov
ványadt ványadtovics vinyovangol angolovics angolov
leszar leszarovics leszarov

Mondj már valamit, Anonim!

Neved:
  Web:

nyelvtan©2009 Sarok.org

Search marketing