H0108152229
K0209162330
Sz0310172431
Cs0411182501
P0512192602
Sz0613202703
V0714212804

Okos pilóta alagútban nem katapultál

2006/12/04

Jézus a szabadkőműves

Jézus, a szabadkőműves

 

A Hiram kulcs 

Látszólag egymástól teljesem függetlenül létező történelmi jelenségeket és összefüggéseket

tárgyalnak a szerzők-(ölt le gyermeket Jézus?” A keresztény gnosztikus munkák némelyike kifejezetten bizarr, s a történetek között olyan is  szerepel, amelyben Jézus kisfiúként dühében megöl más gyermekeket, majd áldozatai közül néhányat feltámaszt.”(I.m.:53. old) Eljutottak-e a templomosok Amerika felfedezése előtt Amerikába, mi közük a szabadkőművességnek a templomosokhoz?  Noha lehet kutatni a barackmagból előidézett maghasadás jelenségét is, a könyv érvel, adatokat ütköztet, és komoly kérdéseket vet fel melyeknek nemcsak vallási következményei, de a politikaiak is beláthatatlanok. Néhány probléma valóban zavaró: A kilenc templomos lovag, mely Jeruzsálemben lakott, csekély védelmet tudott biztosítani a zarándokok védelmére.

A szerzők ( Christopher Knight és Robart Lomas) Gaetan Delaforge francia történész, Graham Hancock kutató és Charles Wilson királyi mérnök megállapításait összegezve állítják, hogy Heródes templomának romjai között végeztek ásatásokat. 1307. október 13.-án a pápa, a francia király közösen térdre kényszeríttették a rendet (mindezt szerepelteti Dan Brown is)

Összefüggések: Mind a kenyeret és bort az oltáriszentséghez a papok fehér kesztyűben szolgálták fel, s a szabadkőműves rituálékon is ezt használják. A templomosok alsónemű gyanánt báránybőrt voltak kötelesek használni, a modern szabadkőműves páholyok szeánszain is kötelező a báránybőrből készített kötény. A szerzők egyre több hasonlóságot véltek felfedezni a gnosztikus evangéliumok és a szabadkőműves gyakorlat közt. Így például –a szerzők szavaival-, A Tamás cselekedeteiben olyan történetre bukkantunk, amely egy apostolról szól, aki csodálatos palotát épített a Mennyben-a Földön végrehajtott jó cselekedeteinek köszönhetően. Ez a történet szinte kivonatát adja az északkeleti sarokhoz intézett  beszédnek, amely a szabadkőműves első fokú rituáliájának része. Hovatovább a szerzők egyre több párhuzamot véltek felfedezni a gnosztikus evangéliumok és a szabadkőműves tradíciók közt. A szerzők egy részt feltételezik, hogy a templomosok által

Talált iratok megváltoztatták korábbi világnézetüket. Néhol kissé zavaró a kötetben, hogy bizonyos dolgokat nem metafórikusan értelmeznek, hanem „színről.színre”: lényegében, amikor Jézus és kortársai  a „mennyei királyság eljövetelét” emlegették, egyszerűen arra utaltak, hogy hamarosan eljön az idő, „amikor kitesszük az idegen elnyomók és bábfigurák szűrét Judeából, és megkezdjük a keményvonalas zsidó szabályok betartását.”

 Néhány következtetés 

1/

A legfontosabb kapcsolat a kumráni esszénusok, a Templomos Lovagrend és a szabadkőművesek közt a volt, hogy mindegyikük számára Salamon király templomának a misztikus és fizikai újjáépítése áll a központban, Nagyon kevéssé valószínű, fűzi mindehhez magyarázatul a szerzőpáros, hogy ez véletlen egybeesés, nem is lehet tisztességtelen eszközök eredménye, hiszen az angol Nagypáholy és tanításai begy spirituális Templom felépítéséről jó kétszáz évvel korábbiak, mint a Holt-tengeri tekercsek felfedezése.

 

2/

És oda jutván, lakozék egy Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, a mit a próféták mondanak, hogy názáretinek fognak neveztetni”

Ez feltehetőn azt mutatja, hogy Máté evangéliumát olyasvalaki írta, aki kellően távol állt az igazi egyháztól, vagy ami még valószínűbb, az evangéliumot egy későbbi időpontban  adta a többihez valaki, aki rendbe akart tenni néhány zavaró, elvarratlan szálat. Számunkra a logika fájdalmas eltorzításának tűnt azt állítani, hogy Jézusnak kötelessége volt egy bizonyos helyre menni, és ott élni, mert valamiféle rég elfelejtett jövendőmondó megjósolta. Sőt, mi több, az Újtestamentum egyik nagy tévedését, miszerint az emberek nagy megváltójukat „Názáreti Jézus”-nak nevezték, az bizonyítja, hogy Názáret városa egyszerűen nem is létezett Jézus idejében.

A kötet foglalkozik még az egyiptomiak hagyatékával, a judaizmussal, az első szabadkőművessel, a most bemutatott, szuggesztív előadásmóddal, kreatív kutatási módszerekkel.

 

Kerekes Tamás

 A Hiram kulcs (fáraók, szabadkőművesek, és Jézus titkos irattekercsei)

Írta: Christopher Knight és Robert Lomas

Gold Book Kiadó

www.goldbook.hu

 

info@goldboook.hu

                                           

 

 

Kulcsszavak: ezoteria

kerekestamas©2009 Sarok.org

Search marketing