H2805121926
K2906132027
Sz3007142128
Cs0108152229
P0209162330
Sz0310172431
V0411182501

Idezetek naplója

2008/10/28

Jókai Mór a finn-magyar nyelvrokonságról

00:05:39, ecs irta idezet naplójába
Mellemre tett kezekkel hajlok meg a nagybecsü etnográfiai adathalmaz, az összehasonlító nyelvészet szólajstromai előtt. Néma bámulattal tekintek úgy a finnugor, mint az ural-altáji és török nyelvcsoportokat megállapító elméletekre, de minderre csak azt mondom, hogy a magyarok nyelve mindig csak magyar volt. Szegény atyámfiait meg nem tagadom, sőt ha a csalhatatlan tudományos világ egy népcsaládba soroz bennünket, a rokonságot is elvállalom, de azért határozottan állítom, hogy a magyar és a finnugor nyelvek között azonos eredet nincs és nem is volt soha. Nem fitymáló büszkélkedés indít e megtagadásra. A finn nemzet legnagyobb tiszteletemnek a tárgya, de a finn népek egész nemzeti jellege, szokásai és hajlamai annyira elütnek a magyarokétól, hogy ezt az eltérést már csak a nyelvének különbözősége múlja felül. A világirodalomban is számot tevő naív néphős regéje, a Kalevala pedig annyira idegenszerű reánk nézve, hogy mi azt képtelenek vagyunk átérteni.
Kulcsszavak: finn Jókai Mór magyar

idezet©2009 Sarok.org

Search marketing