H3006132027
K3107142128
Sz0108152229
Cs0209162330
P0310172431
Sz0411182501
V0512192602

Hogy ne maradjatok nélkülem

2010/07/10

Mit is ünneplünk?

Ez a bejegyzés közvetitett. Az eredeti cime: http://bastya.blog.hu/2010/07/10/hogyan_unnepeljunk

Két rövid forrásközlést szeretnék most az olvasóim elé tárni, hogy lássuk, miről is szólt május 1-je és augusztus 20-a az "ötvenes években".

I.

 

Népművelési Bizottság
Könyvtárügyi Albizottság
 
AZ ALKOTMÁNYÜNNEP ÉS A BÁNYÁSZNAP
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRPROPAGANDA TERVEZETE
 

Alkotmány-ünnep.

1951. augusztus 20-án ünnepeljük a Magyar Népköztársaság alkotmányának kétéves évfordulóját.

Az alkotmány megalkotása és a magyar nép életében való állandó érvényesülése olyan hatalmas jelentőségű Népköztársaságunk és hazánk egész történetében, hogy megszületésének évfordulóját méltán számíthatjuk legnagyobb ünnepeink közé.
 
Az alkotmány bevezetőrésze megállapítja: „Évtizedes harcokban megedződött munkásosztályunk vezetésével, 1919. évi szocialista forradalom tapasztalataival gazdagodva, a Szovjetunióra támaszkodva népünk megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását s országunk a népi demokrácia útján halad előre a szocializmus felé. E küzdelem és országépítő munka már megvalósult eredményeit országunk gazdasági és társadalmi szerkezetében végbement alapvető változásokat fejezi ki és a további fejlődés útját jelöli meg: a Magyar Népköztársaság Alkotmánya.
 
Ezekből a szavakból, államunk és alkotmányunk egész jellegéből nyilvánvaló, hogy az Alkotmány-ünnepe nem lehet pusztán egy történelmi dátum megünneplése; hanem mint évforduló állandóan újból és újból összekapcsolódik a Szovjetunió vezette béketábor, a Párt, a szocializmusépítésének nagy politikai kérdéseivel és feladataival és mozgósító erejűnek kell lennie egyben a dolgozó tömegek felé, a közvetlen napi és helyi feladatok megoldásában is.
 
Az Alkotmány-ünnepének ez a jellege kell, hogy kidomborodjék augusztus 20-ának könyvtárpropagandájában is.
 
A könyvtárpropagandának is gyakorlatilag kell segítenie az üzemekben a munkaversenyt, a városok területén a munkafelajánlásokat, a tanácsok és tömegszervezetek munkájának fellendítését, falun a TSzCs mozgalmat és a begyűjtési versenyt.
 
Fenti célkitűzések elérése érdekében augusztus 20-i könyvtárpropagandának az országban a következő feladatokat kell megvalósítania.
 
[…]
 
forrás: MOL XIX-I-20. 16. d. 22. t.
 

II.

 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI KÖZPONT
HUNGARIAN LIBRARIES BOARD
 
[…]
 
Osztályvezető kartárs,
 
Magyarország dolgozó népe az ötödik szabad május elsejére készül. A munkásosztály nagy ünnepe ebben az évben egybeesik a választási előkészületek idejével és ezeken a választásokon nem kisebb kérdésről kell döntenie népünknek, mint a béke és háború, a szabadság és szolgaság, a haladás és reakció, a szocialista fejlődés és a tőkés kizsákmányolás közötti válaszútról. Utolsó négy évünk tanulsága szerint nem vitás, hogy a magyar nép mit fog válaszolni a Függetlenségi Népfront győzelmének, a népköztársasági alkotmány és az ötéves terv megszavazásának diadalmas előestéje, a dolgozó népnek, a békés, alkotó emberiségnek hatalmas örömünnepe lesz 1949. május 1., száz évvel Kossuth és Táncsics, harminc esztendővel a Magyar Tanácsköztársaság dicsőséges napjai után.
 
A magyar nép: munkásosztályunk, dolgozó parasztságunk, haladó értelmiségünk országszerte jobb és több munkával, hatalmas lendületű munkaversennyel köszönti a dolgozó legnagyobb ünnepét. Mi, Az Országos Könyvtári Központ dolgozói sem maradhatunk ki ebből az ünnepből, mi sem húzódhatunk félre ezekben a napokban. Most szavaznunk kell, nemcsak szavazócédulákkal, hanem munkánkkal, teljesítményünkkel, egész életünkkel tanulságot kell tennünk amellett, hogy a béke, a szabadság, az alkotó emberiség oldalán állunk, ezekben hiszünk és megvédjük ezeket életünk árán is minden fenyegetéssel szemben.
 
[…]
 
Éljen a dolgozók nemzetközi szolidaritásának ünnepe, május 1.!
 
Éljen a világbékéért küzdő népek megbonthatatlan, egységes arcvonala!
 
Éljen a Függetlenségi Népfront és a munkásosztály nagy, élenjáró pártja, a Magyar Dolgozók Pártja!
 
Budapest, 1949. április 12.
[…]
 
forrás: MOL XIX-I-20. 16. d. 21. t. (3032)
 

 

 

sarok.org

Mit is ünneplünk?

Ez a bejegyzés közvetitett. Az eredeti cime: http://bastya.blog.hu/2010/07/10/hogyan_unnepeljunk

Két rövid forrásközlést szeretnék most az olvasóim elé tárni, hogy lássuk, miről is szólt május 1-je és augusztus 20-a az "ötvenes években".

I.

 

Népművelési Bizottság
Könyvtárügyi Albizottság
 
AZ ALKOTMÁNYÜNNEP ÉS A BÁNYÁSZNAP
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRPROPAGANDA TERVEZETE
 

Alkotmány-ünnep.

1951. augusztus 20-án ünnepeljük a Magyar Népköztársaság alkotmányának kétéves évfordulóját.

Az alkotmány megalkotása és a magyar nép életében való állandó érvényesülése olyan hatalmas jelentőségű Népköztársaságunk és hazánk egész történetében, hogy megszületésének évfordulóját méltán számíthatjuk legnagyobb ünnepeink közé.
 
Az alkotmány bevezetőrésze megállapítja: „Évtizedes harcokban megedződött munkásosztályunk vezetésével, 1919. évi szocialista forradalom tapasztalataival gazdagodva, a Szovjetunióra támaszkodva népünk megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását s országunk a népi demokrácia útján halad előre a szocializmus felé. E küzdelem és országépítő munka már megvalósult eredményeit országunk gazdasági és társadalmi szerkezetében végbement alapvető változásokat fejezi ki és a további fejlődés útját jelöli meg: a Magyar Népköztársaság Alkotmánya.
 
Ezekből a szavakból, államunk és alkotmányunk egész jellegéből nyilvánvaló, hogy az Alkotmány-ünnepe nem lehet pusztán egy történelmi dátum megünneplése; hanem mint évforduló állandóan újból és újból összekapcsolódik a Szovjetunió vezette béketábor, a Párt, a szocializmusépítésének nagy politikai kérdéseivel és feladataival és mozgósító erejűnek kell lennie egyben a dolgozó tömegek felé, a közvetlen napi és helyi feladatok megoldásában is.
 
Az Alkotmány-ünnepének ez a jellege kell, hogy kidomborodjék augusztus 20-ának könyvtárpropagandájában is.
 
A könyvtárpropagandának is gyakorlatilag kell segítenie az üzemekben a munkaversenyt, a városok területén a munkafelajánlásokat, a tanácsok és tömegszervezetek munkájának fellendítését, falun a TSzCs mozgalmat és a begyűjtési versenyt.
 
Fenti célkitűzések elérése érdekében augusztus 20-i könyvtárpropagandának az országban a következő feladatokat kell megvalósítania.
 
[…]
 
forrás: MOL XIX-I-20. 16. d. 22. t.
 

II.

 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI KÖZPONT
HUNGARIAN LIBRARIES BOARD
 
[…]
 
Osztályvezető kartárs,
 
Magyarország dolgozó népe az ötödik szabad május elsejére készül. A munkásosztály nagy ünnepe ebben az évben egybeesik a választási előkészületek idejével és ezeken a választásokon nem kisebb kérdésről kell döntenie népünknek, mint a béke és háború, a szabadság és szolgaság, a haladás és reakció, a szocialista fejlődés és a tőkés kizsákmányolás közötti válaszútról. Utolsó négy évünk tanulsága szerint nem vitás, hogy a magyar nép mit fog válaszolni a Függetlenségi Népfront győzelmének, a népköztársasági alkotmány és az ötéves terv megszavazásának diadalmas előestéje, a dolgozó népnek, a békés, alkotó emberiségnek hatalmas örömünnepe lesz 1949. május 1., száz évvel Kossuth és Táncsics, harminc esztendővel a Magyar Tanácsköztársaság dicsőséges napjai után.
 
A magyar nép: munkásosztályunk, dolgozó parasztságunk, haladó értelmiségünk országszerte jobb és több munkával, hatalmas lendületű munkaversennyel köszönti a dolgozó legnagyobb ünnepét. Mi, Az Országos Könyvtári Központ dolgozói sem maradhatunk ki ebből az ünnepből, mi sem húzódhatunk félre ezekben a napokban. Most szavaznunk kell, nemcsak szavazócédulákkal, hanem munkánkkal, teljesítményünkkel, egész életünkkel tanulságot kell tennünk amellett, hogy a béke, a szabadság, az alkotó emberiség oldalán állunk, ezekben hiszünk és megvédjük ezeket életünk árán is minden fenyegetéssel szemben.
 
[…]
 
Éljen a dolgozók nemzetközi szolidaritásának ünnepe, május 1.!
 
Éljen a világbékéért küzdő népek megbonthatatlan, egységes arcvonala!
 
Éljen a Függetlenségi Népfront és a munkásosztály nagy, élenjáró pártja, a Magyar Dolgozók Pártja!
 
Budapest, 1949. április 12.
[…]
 
forrás: MOL XIX-I-20. 16. d. 21. t. (3032)
 

 

 

sarok.org


grof©2009 Sarok.org

Search marketing