H2905121926
K3006132027
Sz3107142128
Cs0108152229
P0209162330
Sz0310172401
V0411182502

Összes blogok

2011/01/22

Az operaéneklés a zenei pálya csúcsa, rendszerint alegkiválóbb hangi és mentális adottságú énekesekből kerülnek kiazoperaszinpadokcsillagai. Tanulnak ugyan színészmesterséget is,deaz opera nem aszínészi teljesítmények világa, hanem a zeneieké.Aszínészetalapvetően egy másik szakma.


Ezért is nagy élmény, ha egy jó énekest színésziképességekkelismegáldott az Örökkévaló. Az operák elvégre mégisszínpadidarabok,hatásuk a színészi megformálással lesz teljes.Tegnaplettemfigyelmes Erwin Schrottra, az uruguayiszármazásúfiatalemberre,aki első látásra ugyanolyan nyálastucatjelenségnektűnik, mint atöbbi mai operasztárocska, akikcímlapmodell külsővelrendelkeznek,virtuózan végigvirgáznak párévet, aztán cserélikőket. Ekőzben nemnagyon jut idejük művészilegis megformálniegy-egy szerepet, dealighanem nem is ez érdekliőket.


Remélem Schrott ki fog emelkedni közülük. Tegnap láttamőtegyreprezentatív születésnapi hangversenyen fellépni,aRegiszteráriáténekelte. Illetve nemcsak énekelte,hanemmegformálta.Másodperceken belül kiderült, hogy milyen formálóerejevan,mozdulatai és attitűdje pillanatok alatt magára vontaanézőfigyelmét, és egy hús-vér Leporello bontakozott ki,egyszínpadidarab szereplője, aki nem pusztán oratorikusan énekel,deszerepetformál. Az aznap estére kitalált szerepet: olyanvoltminthatényleg Leporello lépett volna fel azünnepelttiszteletére.Örömteli volt látni, hogy minden mozdulatösztönösen ahelyén volt,és ereje volt a gesztusoknak.


Nagy elődök örökségét folytathatja. Tito Gobbiszínpadijelenléteteljes egységben volt hatalmas hangjával, afelvételein ishallaniszerepformálásának nagy erejét. Ha csak ahazaioperajátszásnálmaradunk, mindig a fülemben lesz Anyeginkeserűenkiábrándultfelkiáltása ("Nyomorult életem") a nagy MelisGyörgytől,akiszintén ösztönös színészi erővel rendelkezett.Folytathatnánkasort nagy szopránokkal, mezzókkal,tenorokkal,basszusokkal,stb. 


Deemlítsük meg Tóth Jánost. Magyar basszbariton volt,pályájacsúcsaa '90-es évekre esett. Nem volt nagy formátumú hangsosem,nemfutott be fényes külföldi karriert. Tévébenkorábbanláttamoratóriumokban énekelni - nem tetszett. Amikor a2000-esévekelején egyszer operában jártam, és éppen ő énekelt,márelőrefintorogtam, hogy megint egy kiöregedett figura, akiazértkellcsak, hogy menjen a darab, meg hogy milyen gáz ez apestiopera.Ennek megfelelő előítéletekkel nyugtáztam elsőhangütését,amikétségkívül csúnya volt. Hatásos volt ugyan, ahogyelőtte bejöttaszínpadra, de egy Cipollától ez már elvárható.Egyébkéntistartottam a darabtól, Vajda János műveit ekkor még nemismertem,ésmeredeknek tűnt az ötlet, hogy valaki operát írjon aMario ésavarázslóból. Tudtam hogy eredetileg PolgárLászlóénekelteCipollát, ezért még kevésbé volt ínyemre,hogyilyenharmadszereposztás jutott a mi előadásunkra.


Nade ezt mégse képzeltem. Emberünknek aznap ekkorragyakorlatilagnemvolt hangja, nem értettem az egészet. Gondoltammajd csakelütöm ahátralévő egy órát, rásandítottam a mellettemülőkre, őkmit szólnaka dologhoz, aztán a díszletet kezdtemnézegetni - elégoldschoolnaktűnt, gagyi '80-as évekbeli cuccok, nanézzükelemenként. Eközbennéha azért kénytelen voltam odanézniCipollára.Aztán megint, megintés megint. Aztán hirtelen eltelt azelőadásfele, én pedig nemhogy adíszleteket nem néztem végig, de elisfelejtettem hogy egyáltalánvannak díszletek. Cipollaannyiramagára vonta a figyelmemet, annyiraintenzív volt ajelenléte, hogyegymaga bejátszotta a hatalmas ErkelSzínházat. Kitérdekelt márhogy van-e hangja. Az alakításának és afigurájánaklenyűgöző erejevolt, függetlenül attól hogy énakartam-eodafigyelni vagy sem. Nemlehetett nem odafigyelni. Azalakítás azenei teljesítményelé került - jócskán. Egy pillanatignemsajnáltam, és nem kezdtemel azon morfondírozni, hogy akkormostopera vagy színház - azélmény annyira váratlan és intenzívvolt,amit sosem fogokelfelejteni.


Utána persze majd jöhetnek Callasék is.

Kulcsszavak: opera TóthJancsi

2008/06/18

Opera 9.5

Majd egy hete kijött az Opera legújabb, még gyorsabb, még biztonságosabb, még jobb, még ... 9.5-ös verzója.

Próbáljátok ki!
Kulcsszavak: Opera

2008/06/13

Puccini - Bohémélet*

19:05:00, tata irta wishlist naplójába

A kedvenc böngészőből nem lehet a sarokra írni! Na had lehessen újra, Operát használni.

Köszi

 *bocs a rossz szóviccért

Kulcsszavak: opera

2006/07/02

Tetőtér

17:35:37, viso irta budapest_kep naplójába