H3006132027
K3107142128
Sz0108152229
Cs0209162330
P0310172431
Sz0411182501
V0512192602

Összes blogok

2007/09/01

Évforduló

12:27:57, wintermute irta politika naplójába

Ezen a napon kezdődött a második világháború.

Hivatalosan.

De valójában akkor kezdődött, amikor csalódott veteránok a rongyos uniformisukban sörözgetni kezdtek, utána új ruhát húztak, később kirakatokat rendeztek, késeket köszörültek. Felgyújtották a parlamentjüket, végül táborokat alapítottak.

Emlékezzünk az áldozatokra, mártírokra, és hősökre, akik küzdöttek ellenük.


Kulcsszavak: nem_cimkézek

Velőig lerágott csont, de ziccer

Egy gárdistához


Ön magyarabb mint én, mert gárdát szervez. Én nem értem miért, és amit nem értek, attól tartok.

Ön magyarabb mint én, mert családfája van, él apja, anyja, kiterjedt rokonsága. Nekem mára senkim: a család(fa) elégett.

Ön magyarabb mint én, hiszen dicső múlt előtt áll. Én ma élek.

Ön magyarabb mint én, mert vadul utál globalizmust, kapitalizmust, EU-t, USA-t. Én igyekszem megismerni valamennyit.

Ön magyarabb mint én, mert bocskait, gyöngyös pruszlikot visel. Én farmert a kínai piacról.

Ön magyarabb mint én: a Szent Korona-tanra esküszik. Én bevallom, hogy nem tudom, mi az.

Ön magyarabb mint én, mert szőröstalpuzik, tótozik. Én jártam Erdélyben, Szlovákiában, ahol némelyek bozgoroznak, szemétmagyaroznak.

Ön magyarabb mint én: azt mondja, hogy Wass Albertet olvas. Szerintem még kurucinfót sem.

Ön magyarabb mint én; ezt igazolandó, pár éve, th-k, y-k, dupla mássalhangzók bukkantak föl nevében. Én őrizem apámét, nagyapámét: Nemecsek.

Ön magyarabb mint én, mert büszke rengeteg Nobel-díjasunkra. Én tudom, hogy többségük soha nem vallotta magát magyarnak, mások Ön(ök) elől menekült el e hazából.

Ön magyarabb mint én, mert úgy véli, hogy Győzike, Fekete Pákó „fajtájuk” bohócai. Szerintem Ön teszi azzá őket.

Ön magyarabb mint én, mert Kárpátiát, Titkolt Ellenállást, Romantikus Erőszakot, vagyis nemzeti rockot hallgat. Én nem tudom, mi az – magyar rock-rajongó, aki vagyok.

Ön magyarabb mint én, bár e nyelvet, szabályait nem ismeri, szókincse alig mérhető. Nekem ez szinte fizikai fájdalmat okoz.

Ön magyarabb mint én: titkon főzött pálinkájától elborulva gyilkolja családját és alkalmasint engem is, ha úgy tartom, hogy a marihuána kevésbé ártalmas, mint a folyékony hungaricum.

Ön magyarabb mint én, hiszen könnyezve üvölti a Székely Himnuszt, míg én tudom a magyar minden sorát.

Ön magyarabb mint én: visszaköveteli a Felvidéket, a Vajdaságot. Én Mikszáthot, Kosztolányit is olvastam.

Ön magyarabb mint én, bár többnyire névtelen vagy álnevű. Én ma már vállalom magam.

Ön magyarabb mint én, mert komcsinak gyalázza minden ellenségnek vélt ellenfelét. Engem is annak tart, csak mert emlékszem, hogy Ön komcsi volt.

Ön magyarabb mint én, hiszen csak magyar terméket vásárol. Nekem az a zöldség drága.

Ön magyarabb mint én, mert áhítattal bámul „vitézeket”, „lovagokat”. Én sajnos röhögök rajtuk.

Ön magyarabb mint én, hiszen azt tartja: „extra Hungariam non est vita”. Én meg azt mondom: „népek hazája nagyvilág”.

Ön magyarabb mint én, mert nemzeti lobogónak tekinti az árpádsávost. Nekem elég a háromsávos.

Ön magyarabb mint én, mert folyvást kompenzál. Én ismerem korlátaimat.

Ön magyarabb mint én, hiszen természetesnek véli, ha csalja hitvesét, én meg hű vagyok azonos nemű társamhoz.

Ön magyarabb mint én, mert ha túltermel, 20 milliós traktorokkal támad kormányára, az meg fizet. Az én adómból.

Ön magyarabb mint én, hiszen autokrata, populista, demagóg. Én ismerem, de nem gyakorlom e fogalmakat.

Ön magyarabb mint én, mikor megcsókolja papja kezét. Én tudom, hogy az a kéz olykor kiskorúakat becéz.

Ön magyarabb mint én: folyvást hőseinkről regél. Én nem tévesztem össze Bercsényit Berzsenyivel, Báthoryt Bethlennel.

Ön magyarabb mint én: Nagy-Magyarországot akar. Én szépet.

Ön magyarabb mint én: mikor a káposztafalókhoz, knédlizabálókhoz, csigaevőkhöz indul, fölpakol téliszalámit, szárazkolbászt. Én megkóstolom amit más táj kínál.

Ön magyarabb mint én, mert megkönnyezi egy-egy olimpiai aranyunkat, és nem hiszi el, hogy én is.

Ön magyarabb mint én, mert állítja: az elmúlt hatvan évben üldöztek a bolsik. Rólam azt vélték, hogy szorgalmas, netán tehetséges szakember voltam-vagyok.

Ön magyarabb mint én, mert mindenről megfellebbezhetetlen a véleménye. Én gyakran kétkedem.

Ön magyarabb mint én, hiszen állandóan jeles elődeinkre hivatkozik. Én helyesen írom Széchenyi, Batthyány nevét, és tudom, hol lakott itt Vörösmarty Mihály.

Ön magyarabb mint én, mert úgy véli: minden és mindenki tőlünk és innen, mondjuk a pilisi szívcsakrából indult. Én tisztelem e véleményt is, de maradok az Ön szerint „halszagú” finn-ugoroknál.

Ön magyarabb mint én, mert állítja: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók” és elfelejt egy másik definíciót: „Hullarablók leszünk. A legpocsékabb nemzet.” Én valahol középen keresem magam.

Ön magyarabb mint én, mert névről, arcról tudja, ki nem magyar. Az én nevemről, arcomról. Ön magyarabb mint én, mert mostanában körmenetekben vonul, ruhája fölött, meg lakásában mindenhol kereszt függ. Én sok évtizede igyekszem jó keresztény lenni, hitemet belül őrzöm, s az istentisztelet számomra nem társasági esemény.

Ön magyarabb mint én, mert a magyar népről, mint olyanról beszél. Szerintem olyan nincs: itt török, tatár, tót, román kavarog mindenkiben.

Ön magyarabb mint én, mert határrevíziót akar. Trianon nekem is fáj, de én utazom, hiszen nincsenek határok.

Ön magyarabb mint én, mert véleménye szerint a világban mindenki magyar – kivéve a dőltbetűsöket. Szerintem még a nyilasok is magyarok – sajnos.

Ön magyarabb mint én: csodás történelmünkről regél, midőn hatalmas, erős volt e nemzet. Én emlékszem Muhira, Mohácsra, Majtényra, Világosra, az Isonzóra, a Don-kanyarra.

Ön magyarabb mint én, mert úgy tartja: „körkörös védelemben” egyetlen magyar honvéd száz más katonával fölér. Én nem keresem a harcot.

Ön magyarabb mint én, mert szónokai minden szavát hittel hiszi. Én próbálom értelmezni: nem sikerül.

Ön magyarabb mint én, ezért gyűlölve támad folyvást. Én nem gyűlölöm, de sajnálom Önt.

Ön magyarabb mint én, hát följogosítva érezte magát, hogy kettéossza ezt az országot, és a nemzet másik felét kirekessze belőle. Ez szerintem gyalázat.

Ön magyarabb mint én, mert polgárinak és nemzetinek véli magát. Én polgár és nemzet vagyok.

Ön magyarabb mint én. Én szeretnék magyar maradni – csak hagyja.


Andai György
Kulcsszavak: nem_cimkézek