H2905121926
K3006132027
Sz3107142128
Cs0108152229
P0209162330
Sz0310172401
V0411182502

Összes blogok

2007/11/29

Miért éppen Kékliliom?

 Honnan a Kéklilio m név?

Kezembe került Meszlényi Róbert magyarságkutató "A vallásalapító ősmagyarok kéklilioma"cimű könyve. A tanulmányból számos képmelléklettel illusztrálva megtudhatjuk, hogy a kékliliom a honfoglaló magyarok ősi díszítőeleme volt. A kékliliom stilizált változata megegyezik a keresztény ornamentikákkal. Az író az ornamentikák gyűjtése, elemzése és kiértékelése folytán rádöbbent arra, hogy őseink az egyistenhit kialakításánál oroszlánrészt vállaltak magukra. Ez a hivatalos történetírással alig összeegyeztethető megállapítás, hiszen azt tanultuk , hogy a magyarok pogányok voltak.  A kutató képes bizonyításai alapján kitűnik, hogy Árpádék elődeitől származik az etikai vallások nagy része, köztük a kereszténység alapgondolata is. Tehát nem is voltak az ősmagyarok műveletlen, pogány népek?

Meszlényi Róbert Imre :A vallásalapító ősmagyarok kéklilioma

Az úgynevezett palmetta és a keresztény ornamentikák ikonográfiai tanulmány
(Szerző saját kiadása, 2002)

A virágdíszbe öltözött május havának egyik fenséges ékessége az írisz, régi magyar nevén a kékliliom. E virág ábrázolása a szkíták legfelsőbb papi rétegének privilégiuma volt. A kékliliom stilizált változatai kísérik végig eleinket akár arabeszknek, palmettának, keresztnek, rozettának, hármashalomnak, heralkidai, illetve Anjou-liliomnak nevezték is azokat. Ezeket a virágrajzokat már a vaskorban is vitték magukkal az Altaj-hegységbe az aba nevű szkíták, akik Homérosz idejében még a Kárpát-medencében éltek és 1600 éves távollét után, a honfoglaláskor visszaköltöztek. Az Iliászban őket abioi szkítáknak nevezik, akik az emberiség legigazságosabbjai". Tőlük származik az összes fejlett etikai vallás alapgondolata, mely egyben a rabszolgatartó rendszerek elleni harcnak, az ún. népvándorlásnak volt ideológiája. E szellemiség hozta létre az egész kereszténység felett álló ereklyét, a magyar Szent Koronát, melynek újszerű elemzésével is megismerkedhet e műben az érdemes olvasó."

Meszlényi Róbert Imre :A vallásalapító ősmagyarok kéklilioma

Az úgynevezett palmetta és a keresztény ornamentikák ikonográfiai tanulmány
(Szerző saját kiadása, 2002)