H2905121926
K3006132027
Sz3107142128
Cs0108152229
P0209162330
Sz0310172401
V0411182502

Összes blogok

2009/09/25

Ezeket a
mondatokat iskolai dolgozatokban találták:
A hajó
jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog folytatták
útjukat.
Az ókorban a
szabadokat csak a rabszolgák elégíthették ki.
Amíg Madách a
börtönben sínylődött, felesége romlásnak indult.
Szulimán
szultán az egri vár alatt haragjában megütötte a gutát.
A janicsárok
felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták a várat.
IV. Béla a
tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen gondoskodott.
IV. Béla
várromokat épített.
A hős
várkatonák általában nem érték meg a haláluk napját, mert már korábban
elestek a
csatában.
Mikor II.
Endre a Szentföldről hazatért, országát és feleségét fenekestül feldúlva
találta.
Dugovics
Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és azon felmászott.
A
századfordulón Ady termékenyítette meg a tudósokat.
Radnóti
Miklós fasiszta építőtáborban halt meg.
Móricz
Zsigmond később megnősül, és elveszi feleségét.
A néma Katrin
hallgatag lett...
Arany János
1817-tól 1822-ig született.
A Hunyadi
László olyan ballada, amelyben a főhőst feldolgozzák.
Rákóczi
Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodostóba.
Arany János
velszi bárdokkal sújtott le a Habsburg-házra.
Leonardo da
Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban.
Zrínyi
Miklóst a bécsi kamara által feltüzelt vadkan ölte meg.
Petőfi egy
szegény cselédlány és a magyar nép fia.
Petőfi
mindent megtenne a nemzet érdekében, csakhogy ő is hősi halott
legyen.
Petőfi úgy
rohant a csatába, hogy jobb kezében a vers, bal kezében pedig a kard
volt.
Kölcsey 1815.
januárjától 1816. tavaszáig nem írt verset. Ebből az időszakból 3 verse maradt
ránk.
A vers első
részében egy nagy lógó férfifejet látunk.
A Csongor alá
felsorakozó szereplők: Tünde...
Egy gyermek
kihordása 9 hónapig tart, függetlenül attól, hogy hány nőt alkalmazunk
a feladat
megoldásához.
Zrínyinek
csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.
A katonák
életüket és halálukat kockáztatták.
A hős holtan
esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit
tenni.
A víz
oxigénből és folyadékból áll.
A szomorú
elhanyagolt sírok mellett élettel teli sírhalmokat is találhatunk.
A mocsári
vész 1526-ban volt.
A Szent Jobb
István király bal keze.
Janus
Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.
Szemünk
közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel a fejünk belül
sötét.
A föníciaiak
kereskedtek és iparkodtak.
A háborúban a
nők is megteszik a kötelességüket a férfiakkal együtt, úgy elöl, mint
hátul.
A
gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a
szagával.
Arábiában a
vizet cisztercitákban gyűjtik.
Sok régi
kőzetben megtalálhatóak az őskori halak lábnyomai.
A
bronzkorszak tűzzel-vassal pusztította a rézkorszakot.
Döbrögi a
harmadik levonásban két púppal gyarapodik.
A középkorban
a várakat katakombákkal lőtték.
Kanada
területe egyenlő Európa lakosságával.
A kenguru
kicsinye fészeklakó.
A ménes egy
nagy lócsomó.
Toldi a
csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és majdnem lelőtte
Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.
Boldog Margit
az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött gyermekét az Úrnak
ajánlotta.
Szulimánt a
szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy
Magyarországot meghódítsa.
Kolombusz
háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.
Az őserdő
olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be a lábát.
Zrínyit a
bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg.
A végek
vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már korábban
elestek.
Lincoln anyja
már csecsemő korában meghalt.
És akkor a
költő megírta a Szundi két apródja című verset.
Julius
Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.
Egyiptom
őslakói a múmiák.
A Magna
Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit nem lehet kétszer
megölni.
A kutatók az
őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit.
A Bibliát
Guttenberg találta fel.
Anonymus III.
Béla névtelen jegyese volt.
A XVIII.
századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutakkal.
A
baktériumokról: Van mikroszkopikus, ami kicsit nagyobb, mint
ami mikroszkóppal látható.
A középkorú
lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé.
A nemzetiségi
iskolákba több ajkú diákok járnak.
Nyáron nő a
kalapos gomba, télen a kucsmagomba.
Villon fő
műve az Ótestamentum.
A görög ábécé
kezdete: alfa, béta, céda...
II. József, a
vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.
A fecske egy
költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít
rá.
Barbarossa
seregében kitört a pestis, amely elől maga a császár is csak álruhában tudott
menekülni.
Ady Boncza
Bertalant vette feleségül.
Bombay
éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.
A kőolajat
kövekből sajtolták.
Eötvös József
többek között Budán született.
Csapadékfajta: lisztharmat.
A cápa
jellemzése: Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni.
Milyen
betegséget lehet kapni a parlagfűtől?
Energiát
Válasz
 
Továbbítás
 
Kulcsszavak: dogái iskolások