H2805121926
K2906132027
Sz3007142128
Cs0108152229
P0209162330
Sz0310172431
V0411182501

Összes blogok

2011/03/20

Idézet, de honnan?

"Annyit biztosra vettem, hogy a szigeten igen demokratikus, parlamentáris kormányzat uralkodik. Legalábbis eddig akármilyen eljárást kérdeztem, mindenre az volt a felelet, hogy az az én dolgom, saját lépéseimről magam határozok. A szabadság és fegyelem furcsa vegyüléke uralkodott itt, aminek összefüggése egyelőre rejtély volt számomra.


(Tovább...)

2008/08/04

Érvénytelen lett a lett népszavazás

10:56:24, schubi irta politika naplójába

Népszavazás Lettországban az alkotmány módosításáról

A referendumon a választásra jogosult lakosság arról szavazhatott, hogy az alaptörvényt módosítsák-e egy olyan értelmű kiegészítéssel, amely lehetővé tenné: a választópolgárok közvetlenül dönthessenek a parlament feloszlatásáról.

A részvételi arány 40 százalékos volt, a lett törvények értelmében pedig legalább a szavazók felének kell állást foglalnia ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen.

Az első részeredmények arra mutatnak, hogy az "igennel" szavazók elsöprő, több mint 96 százalékos győzelmet arattak volna, ha a népszavazás eredményes.

2006/10/25

Gondolkodom, tehát (náci) vagyok?

A hatalom jó dolog. Hatalmon lenni jó dolog. Hogy pontosan mit is jelent a hatalom, azt leginkább a hatalmonlévők nem tudják. Ők ugyanis úgy hiszik, hogy a hatalom birtokosai, és nem szívesen veszik tudomásul, hogy a hatalom mindenkori birtokosa az, akitől ered, akitől kapták. Jelen demokráciánkban ez az ország teljes lakossága. Vagyis bármely párt pusztán jelképesen van hatalmon, és bár látszólag a rájuk szavazó "többség"-től ered a hatalmuk, valójában mindenkitől, a "kisebbségtől" is (a kettő közötti különbség, ha a választók és a választáson résztvevők, ezen belül a szavazatok megoszlásának számarányát nézzük, az ország lakosságának 1%-a körül mozog), tehát egy kormány mindenkit kell, hogy képviseljen.

A demokráciában ellenzék van. Mindenki szíves figyelmébe ajánlom, hogy az ellenzék nem arra való, hogy segítse a kormányt elképzelései megvalósításában akkor is, ha nem ért egyet vele. Az ellenzék arra való, hogy kifejtse a véleményét, és miután kifejtette, a képviselők (továbbra is mindenki érdekében) ezt a véleményt figyelembe vegyék, és a parlamenti szavazásokon is ez megnyilvánuljon. Nem a pártfegyelem kell, hogy vezérelje a képviselőket, hanem az, hogy emberek megbíztak bennük. Ez az ellenzékre és a kormányon lévőkre egyaránt vonatkozik. Nem, nem azért kell szavazniuk, hogy megőrizzék a hatalmat, vagy meggyengítsék, erősítsék, stb. Azért, és arról kell szavazniuk, hogy mi jó Magyarország lakosainak.

Hatalma van az országban minden egyes embernek, csoportnak, osztálynak, szervezetnek, mindenkinek. Döntési joga van a saját sorsáról, közös sorsukról, sorsunkról. Ennek a döntési jognak egy részét átruházza a törvényhozókra, és a végrehajtókra, de azzal a kikötéssel, hogy valós érdekeiket figyelembevéve döntsenek helyettük. A demokrácia nem válhat diktatórikus csapdává: négy évre felhatalmaztalak valamilyen jogkörrel, valamilyen információk alapján döntöttem így, most nekem akkor is kuss, ha te a képembe vágod, hogy hamis információk alapján döntöttem, vagyis rosszul döntöttem, most nekem négy évig kuss a nevem. Ha ez ellen tiltakoznék, a hatalom minden eszközével és erejével lesújtasz rám.

Többség mindig és mindenütt van. Egyetlen szavazat is elég, hogy eldöntse, ki áll majd egy város élén, elfogadnak-e egy törvényt, vagy nem. Ez játékszabály. De a többség nem gyakorolhat ezen az alapon diktatúrát a kisebbség felett. A józan hatalom, a józan és demokratikus többség pontosan fel kell, hogy mérje, mikor áll szemben egy elenyésző kisebbséggel, és mikor áll szemben egy közel hozzá hasonló létszámú tömeggel, akik nem a "megosztottságot" jelentik, pusztán azt, hogy óvatosabban kell bánni a hatalommal.

 

Kulcsszavak: demokrácia hatalom

2006/10/11

Tüntetés!!!

Elég volt abból, hogy családok fáznak az utcákon!

Elég volt abból, hogy emberek fagynak meg a fagyban!

Elég volt abból, hogy a korgó gyomrok korgása szökik át hónapokon át a vacogó fogak kerítésén!

Elég a hóból, a zimankóból, a gyakran súlyos sérülésekkel járó elcsúszásokból eredő balesetveszélyből!

Tennünk kell valamit, méghozzá gyorsan, mert nincs sok időnk!

Mondjuk ki végre: ELÉG VOLT!!

LE A TÉLLEL! NE LEGYEN TÖBBET EZ AZ ÉVSZAK!

Kérek mindenkit, hogy egy beírással erősítsen meg abban, amit a szívemmel úgyis tudok, hogy nem vagyok egyedül!

Ha összejövünk annyian, hogy azzal már értékelhető nyomást lehet gyakorolni, akkor terveim szerint október végére békés tüntetést szervezek az Országos Meteorológiai Intézet elé, egészen addig, amíg meg nem szüntetik a telet! ELÉG VOLT BELŐLE!

Mindenfajta támogatást szívesen fogadok, mert egy az Ügy, egy a Zászló!

SOHA TÖBBÉ NAGYKABÁTOT!!!