H3107142128
K0108152229
Sz0209162330
Cs0310172401
P0411182502
Sz0512192603
V0613202704

Összes blogok

2007/10/15

Kollegám küldte

Az Országos Választási Bizottság
157/2007. (VI. 25.) határozata

I.

Sebők István 2007. május 25-én országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaságnak új alkotmánya legyen?”

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint a megtárgyalásra javasolt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

Az Országos Választási Bizottság
189/2007. (VII. 23.) határozata

 

Indokolás

I.

 

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást.

„Egyet ért- e Ön azzal, hogy a Magyar köztársaságnak új alkotmánya legyen?”

Az Alkotmánybíróság 25/1999. (VII. 7.) AB határozatában megállapította: „alkotmánymódosítás csak az Alkotmányban előírt eljárási rendben [Alkotmány 24. § (3) bekezdés] történhet; az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye”. A kérdésből nem derül ki, mit ért a kezdeményező az „új alkotmány” fogalma alatt. Új alkotmány formailag úgy is előállítható, hogy az Országgyűlés a jelenleg hatályos Alkotmány szövegét ismételten elfogadja, és új megjelöléssel ellátva kihirdeti.
Az Országos Választási Bizottság a fentiek alapján az
aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.

Kulcsszavak: csakazökör