H2805121926
K2906132027
Sz3007142128
Cs0108152229
P0209162330
Sz0310172431
V0411182501

Összes blogok

2007/01/03

Mi az a blog?

" a blog szelep, a blog sziget, a blog játszótér"

A fejezet címében feltett kérdést tipikusan éppen addig lehet haszonnal nekiszegezni egy jelenségnek, amíg nincs egy jól körülhatárolható, pontos meghatározása, definíciója.

A következőekben neves szakemberek blogról alkotott elképzeléseit összegzem.

Dr. Bőgel György

"Maga a blog csak egy keret, egy publikálási technika, amit mindenki maga tölthet fel tartalommal, kialakítva sajár blogírási filozófiáját. A jó blog a naplóírás klasszikus és nemes hagyományát folytatja. szerzője él, dolgozik, figyeli a világot, gondolkodik, feljegyzéseket ír mindazokról a dolgokról, amelyket fontosnak és érdekesnek tart, amit megtanult, megtapasztalt, ami nyomokat hagyott benne akármilyen értelemben. A jó blog azt mutatja be, milyennek látja valaki a világnak azt a szeletét, amivel foglalkozik... A blog legyen mindig friss..."

 

Dobó Mátyás- "doransky" http://blog.doransky.hu/

" Ha megnézzük a különböző szótárak "blogra" vonatkozó értelmezéseit, akkor általában a következő elemeket találjuk váltakozó összetételben:

  • a "blogok" gyakran személyesek, mind stílusukban, mind tartalmukban;
  • gyakran frissítik őket;
  • újság vagy napló jellegűek;
  • egy adott témáról szólnak.

A blogok definíciójához egyesek szerint ezek is hozzátartoznak:

  • egyének szerkesztik őket;
  • a bejegyzések hiperlinkekkel vannak ellátva;
  • a bejegyzések fordított időrendi sorrendben jelennek meg;
  • szabad és nyilvános hozzáférést tesznek lehetővé a tertelmakhoz;
  • egyfajta archívumként funkcionálnak, amelyek minden korábban írt bejegyzést tartalmaznak, és amelyek meghatározott jogosultságokkal bármikor hozzáférhetőek."

A '90-es években kialakult "weblog" kifejezés hivatkozásokkal tűzdelt weboldalakra utalt, ma már a "weblog" szó által jelzett eredeti funkció nem tekinthető a stílus sajátosságának. A "weblog" jelenség gyors növekedésével és a felhasználók demográfiai szerkezetének megváltozásával a forma elvesztette korábbi jellegzetességeinek jelentős részét.

Szántó Balázs

"Globális párbeszéd...Világfalu. hát most itt van, így havjuk, a "blogoszféra". Blogalizáció.Millió hang, vélemény, afféle alternatív média...személyes médiaeszköz, ahol egyre inkább a személy, a közösség kerül előtérbe. Mikromédium, ahol megéri olyan témákkal foglalkozni, amivel a hagyományos sajtónak nem, mert nincs elég nagy piaci szegmens. Hiszen nem kerül semmibe: csak egy számítógép kell hozzá, meg némi idő. Meg persze írók-olvasók."

Pintér Róbert- www.infotars.blogter.hu

"...a blog, vagy weblog az önkifejezés, az énprezentáció, az én-és önszervezés hangsúlyosan naplószerű eszköze, ami alapértelmezésben mégis exhibicionistább, mint a hagyományos naplók, mivel kevés kivételtől eltekintve eleve a tágabb nyilvánosság számára, az interneten hozzáférhető formában készül."

Míg korábban gyermekkorunkban, a kispárna és alumínium kulcs vigyázott a titkokra a csatos naplóban, ma már nyíltan vállaljuk, hogy írunk, várjuk a reakciót rá az internetes oldalak valamelyik blogfórumán. Barátokat kapunk, illetve keresünk írásainkon, írásaikon keresztül. Lehet ez őszintébb, mint az emberi kommunikáció verbális formája? Így könnyebbé vált az önkifejezés?

"A blog személyes műfaj...a blog, azé, aki megműveli, tehát mindenkinek azt jelenti, amit csinál vele."

 A fenti kérdés tehát így helyes: Te miért blogolsz?

"Innentől kezdve viszont tulajdonképpen megszűnik a definíció az lenni, ami per definitionem: valaminek az általánosan, elméletileg mindenki által elfogadott meghatározása."

" A blog megjelenése óta a kismeber is érdekes! A blogok tehát végeredményben a kommunikáció eszközei, olyan személyes, félig a nagyközönségnek szóló monológok, amelyekbe aztán rögvest belekotyoghat a hallgatóság is."

Szekfű Balázs

"A blog nem más, mint a közösség gondolatainak digitalizálása...a blogolás a globális agy, a globális tudat létrehozásán át annak megismerésén keresztül egészenannak befolyásolásáig vezet. A blog mint üzlet még nem kihívás a szerkesztett mádia számára. A blog mint modell, viszont óriási kihívás a szerkesztett média mint üzlet számára. A korábbi közönség alkotó közösséggé válik...a blog mint modell a média helyett a "mi-dia"."

 

Pécsi Ferenc- "pollner"-a 2005-ös GoldenBlog aranyérmese

"A blogok élete az egyszerű, anyagi és technkai akadályokba nem ütköző publikálás lehetőségével kezdődik, de további életüknek legfontosabb meghatározója az internetes térben elfoglalt helyük. A blogok ugyanis nem független információdarabkaként lebegnek a (virtuális) térben, hanem az egymásra hivatkozó, egymással "beszélgető" blogok sűrű szövevényt alkotnak."

vö. Mi az a blog? In.: Blog-világ. Szerk.: Bőgel György.HVG Kiadó Zrt. bp., 2006. pp.13-22.

 

Kulcsszavak: Blogalizáció