H2805121926
K2906132027
Sz3007142128
Cs0108152229
P0209162330
Sz0310172431
V0411182501

Összes blogok

2009/01/10

23:42:05, cinikuss irta konyvesblog naplójába

...

A harcos a fáklyáját a még pislákoló parázsra dobta,majd rádobtaa kutyát is. Ettől majd kutyául érzi magát. A család utolsó élőférfi tagja, egy ősz hajú, idős nagyapó szikrázó szemmel bátranelőrelépett. Kardjának egyetlen villanásával a mongol lecsapta azöregember fejét, ami végiggurult a padlón, és hetykén neki dőlt azasztal lábának.  Az öregember teste mereven állt egypillanatig, nem tudván, mit gondoljon. Amint lassan,méltóságteljesen előredőlt, a kán odalépett,és durván félrelökte.Elégedetten nézte a boldog családi idillt, és egy zord mosollyalnyugtázta azt. Majd odasétált egy hatalmas székhez, és beleült,kipróbálva, hogy elég kényelmes-e. Amikor ezzel elégedett volt, egynehezet sóhajtott, majd hátradőlt a tűz előtt,a melyen a kutya márvígan pörkölődött.

A harcos megragadta a halálra rémült, remegő asszonyt, durvánellökte a gyermekeit és a hatalmas kán elé cibálta. Fiatal volt éscsinos, hosszú, piszkos, fekete hajjal. Keblei hevesen remegtek,arcán halálos rémület. 

A kán lassan, megvetően tekintett rá.

- Tudja ez a nő - mondta végül, halálosan mély hangon - hogy kivagyok én?

 - Te...te vagy a hatalmas kán! - kiáltotta a nő.

A kán mélyen a nő szemébe nézett.

 - Tudja ez a nő - sziszegte - , hogy mit akarok tőle?

 - Én...én mindent megteszek, ó, kán - dadogta a nő - ,csakkíméld meg a gyermekeim életét!

Mire a kán csöndesen: - Akkor láss hozzá.- Levette tekintetét anőről, és a tűzbe meredt.

Idegesen, a félelemtől remegve a nő előrelépett, és fakó kezévelbizonytalanul megérintette a kán karját.

A katona ellökte a kezét.

 - Nem ezt! - vakkantotta.

A nő remegve elkezdett hátrálni. Rájött, hogy többet kelltennie. Még mindig remegve letérdelt a földre, és finomanelkezdteszéttolni a kán térdeit. 

 - Hagyd abba! - ordította a katona, és durván hátralökte.Zavarodottság keveredett a félelem közé a nő tekintetében, miközbena padlón kuporgott.

 - Gyerünk - csattant fel a katona - kérdezd meg tőle,milyen volt napja!

 - Micsoda...? - jajgatott a nő. - Nem...nem értem,mit...

A katona megragadta, bevitt neki egy szimpla nelsont, és kardjahegyét a torkának szegezte.

 - Azt mondtam, kérdezd meg tőle - sziszegte - , milyenvolt a napja!

A nő a fájdalomtól és az értetlenségtől zihált. A kard mégszorosabban feszült. - Gyerünk!

 - Ööö...milyen...ööö, volt a... - kérdezte bizonytalan,fojtott, visító hangon - volt a napod?

 - "Kedvesem" - sziszegte a katona. - Mondd azt, hogy"kedvesem"!

A nő kidülledt szemmel,rettegve nézte a kardot.

 - Milyen volt a napod...kedvesem? - kérdezterimánkodva.

A kán elgyötörten felpillantott.

 - Ó, csak a szokásos - mondta -Erőszakos.

 

 

 

/ Douglas Noel Adams  : A kétség lazaca ( Dzsingisz kánmagánélete) /

 

Kulcsszavak: adams

2007/11/11

Artúr és a keksz...

Egy a kedvenceim közül.Érdemes elolvasni az egész könyvet, bár ihajla vastag... :)))


"-Kiderült, hogy van még húsz percem. Rosszul emlékeztem a vonatindulásra. De persze az is legalább ennyire lehetséges - fűzte hozzá pillanatnyi gondolkodás után - , hogy a vasúttársaság emlékezett rosszul. Ez eddig eszembe se jutott.
-Folytasd már! - kacagott föl Fenchurch.
-Szóval vettem egy újságot, persze csak a keresztrejtvény miatt, aztán átsétáltam a restibe egy csésze kávéra.
-Te rejtvényt is fejtesz?
-Igen.
-Melyiket?
-Rendszerint a Guardianben megjelenőket.


(Tovább...)

2005/03/10

Brian Adams - Have you ever really loved a woman...?

14:25:26, redsnake irta dalszoveg naplójába
(Csak úgy csuklóból, fordítom is... ahogyan én tudom, ahogyan érzem... Ha vacak, akkor Maestro, delete pls :*)


To really love a woman
To understand her - you gotta know her deep inside
Hear every thought - see every dream
N’ give her wings - when she wants to fly
Then when you find yourself lyin’ helpless in her arms
Ya know ya really love a woman

Hogy igazán szeresd a nőt,
hogy megértsd őt - egészen mélyen ismerned kell őt
Hallani minden gondolatot - látni minden álmot,
És szárnyakat adni, ha repülni vágyott
És ha gyámoltalanul találod magad, a karjaiban fekve
Akkor tudod majd, hogy szereted a nődet

When you love a woman you tell her
That she’s really wanted
When you love a woman you tell her that she’s the one
Cuz she needs somebody to tell her
That it’s gonna last forever
So tell me have you ever really
- really really ever loved a woman?

Ha szeretsz egy nőt, akkor mondd neki,
hogy ő az, akit igazán akarsz
Ha szeretsz egy nőt, akkor mondd neki,
hogy ő az egyetlen számodra,
Mert szükség van valakire, aki azt mondja,
hogy ezt lesz a leges-legutolsó,
Szóval... mondd csak... Egészen igazán,
olyan igazából-igazán, szerettél már asszonyt?


To really love a woman
Let her hold you -
Til ya know how she needs to be touched
You’ve gotta breathe her - really taste her
Til you can feel her in your blood
N’ when you can see your unborn children in her eyes
Ya know ya really love a woman

Ha igazán szereted a nőt,
hagyd, hogy visszatartson téged -
Amíg meg nem tudod, hogyan szeretné,
hogy megérintsd
Lélegezd be őt - ízleld meg őt,
míg csak a véredben nem érzed őt
És ha szemében meglátod gyermekedet,
a majdan megszületendőt -
Akkor tudod majd, hogy igazán szereted őt.


When you love a woman
You tell her that she’s really wanted
When you love a woman you tell her that she’s the one
Cuz she needs somebody to tell her
That you’ll always be together
So tell me have you ever really -
Really really ever loved a woman?

Ha szeretsz egy nőt, akkor mondd neki,
hogy ő az, akit igazán akarsz
Ha szeretsz egy nőt, akkor mondd neki,
hogy ő az egyetlen számodra,
Mert szükség van valakire, aki azt mondja,
hogy mindig együtt maradtok,
Szóval... mondd csak... Egészen igazán,
olyan igazából-igazán, szerettél már asszonyt?

You got to give her some faith - hold her tight
A little tenderness - gotta treat her right
She will be there for you, takin’ good care of you
Ya really gotta love your woman...

Hitet kell adnod neki, és ölelned szorosan,
Egy kis gyengédség - és jól bánsz vele,
És ott lesz érted, és törődik veled
csak igazán szeretned kell a nődet...

Then when you find yourself lyin’ helpless in her arms
Ya know ya really love a woman
When you love a woman you tell her
That she’s really wanted
When you love a woman you tell her that she’s the one
Cuz she needs somebody to tell her
That it’s gonna last forever
So tell me have you ever really
- really really ever loved a woman?

És ha gyámoltalanul találod magad, a karjaiban fekve
Akkor tudod majd, hogy szereted a nődet
Ha szeretsz egy nőt, akkor mondd neki,
hogy ő az, akit igazán akarsz
Ha szeretsz egy nőt, akkor mondd neki,
hogy ő az egyetlen számodra,
Mert szüksége van valakire, aki azt mondja,
hogy ez örökké tart majd,
Szóval... mondd csak... Egészen igazán,
olyan igazából-igazán, szerettél már asszonyt...?


Just tell me have you ever really,
Really, really, ever loved a woman?
Just tell me have you ever really,
Really, really, ever loved a woman?

Csak... mondd, valaha is, úgy igazán,
szerettél már nőt...?
Csak...mondd, valaha is, úgy igazán,
szeretted már őt...?
Kulcsszavak: Adams Brian